Aanvraagformulier ouderschapsverlof

Postcode en woonplaats werknemer
Personeelsnummer
Met ingang van (ingangsdatum invullen van ouderschapsverlof)
Ouderschapsverlof duur totaal (aantal weken, maanden of jaren invullen)
Naam ondertekenaar
Ouderschapsuren verdeeld over ..... (aantal uren) per week
Naam werknemer
voor de periode van ... (datum)
tot ... (datum)
Totaal ouderschapsverlof uren: aantal
Maandag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Dinsdag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Woensdag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Donderdag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Vrijdag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Deze aanvraag is ondertekend ...(plaats)
Deze aanvraag is ondertekend op ...(datum)

Selecteer een ander document