Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd fulltime

Wanneer gebruik ik dit document?

U neemt een werknemer fulltime in dienst voor bepaalde tijd, die onder de CAO Hoveniersbedrijf in Nederland valt en een maand proeftijd heeft. 

Prijs: € 40,- incl. BTW
 
Bedrijfsnaam
(Bijv. ADVADO B.V.)
Straat + huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
Naam werknemer
Geslacht
Geboortedatum werknemer
(DD-MM-JJJJ)
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Maand uitbetalen vakantiegeld
Ingangsdatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Duur contract (in maanden)
Einddatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Proeftijd
Tussentijdse opzegging
(Mits aangevinkt verschijnt er de volgende tekst: Deze overeenkomst is door beide partijen tussentijds opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.)
Aantal dagen per week
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
Functie
Bruto fulltimesalaris
Verlofuren op fulltimebasis
Pensioendeelname
(Vul "wel"of "niet" in)
CAO
(Vul naam CAO in en zet vinkje aan indien u wel een CAO toepast)
Einddatum huidig contract
Tekendatum oorspronkelijk contract
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)

Selecteer een ander document