Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (fulltime, 1 maand proeftijd, 4 weken betaling)

Wanneer gebruik ik dit document?

U neemt een werknemer fulltime in dienst voor bepaalde tijd, die onder de CAO beroepsgoederenvervoer valt. De werknemer heeft een maand proeftijd. De werknemer krijgt per 4 weken uitbetaald. 

Prijs: € 40,- incl. BTW


 

Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
(Bijv. ADVADO B.V.)
Straat + huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
 
Gegevens werknemer
Naam werknemer
Geslacht
Geboortedatum werknemer
(DD-MM-JJJJ)
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Ingangsdatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Duur contract (in maanden)
Einddatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Tussentijdse opzegging
(Mits aangevinkt verschijnt er de volgende tekst: Deze overeenkomst is door beide partijen tussentijds opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.)
 
Details dienstverband
Aantal uren per week
Aantal dagen per week
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
 
Functie & Salaris
Functie
Bruto fulltimesalaris
Verlofuren op fulltimebasis
Pensioendeelname
(Vul "wel"of "niet" in)
 
Ondertekening
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)

Selecteer een ander document