Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Fulltime).

Wanneer gebruik ik dit document?

U neemt een werknemer fulltime in dienst voor bepaalde tijd. De werknemer heeft een maand proeftijd.

Prijs: € 40,- incl. BTW

Maand uitbetalen vakantiegeld
Bedrijfsnaam
(Bijv. ADVADO B.V.)
Straat + huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)
Naam werknemer
Geboortedatum werknemer
(DD-MM-JJJJ)
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Ingangsdatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Duur contract (in maanden)
Einddatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Proeftijd
Tussentijdse opzegging
(Mits aangevinkt verschijnt er de volgende tekst: Deze overeenkomst is door beide partijen tussentijds opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.)
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
Functie
Bruto fulltimesalaris
Verlofuren op fulltimebasis
Pensioendeelname
(Vul "wel"of "niet" in)
CAO
(Vul naam CAO in en zet vinkje aan indien u wel een CAO toepast)
Tekendatum oorspronkelijk contract
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)

Selecteer een ander document