Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (fulltime)

Wanneer gebruik ik dit document?

U neemt een werknemer fulltime in dienst, die onder de CAO Motor & Tweewielerbedrijf valt waarin een proeftijd van 2 maanden is toegestaan bij contracten van minder dan 24 maanden.

Prijs: € 40,- incl. BTW
Bedrijfsnaam
(Bijv. ADVADO B.V.)
Straat + huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
Geboortedatum werknemer
(DD-MM-JJJJ)
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Maand uitbetalen vakantiegeld
Ingangsdatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Duur contract (in maanden)
Einddatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Tussentijdse opzegging
(Mits aangevinkt verschijnt er de volgende tekst: Deze overeenkomst is door beide partijen tussentijds opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.)
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
Functie
Bruto fulltimesalaris
Pensioendeelname
(Vul "wel"of "niet" in)
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)

Selecteer een ander document