Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (fulltime zonder proeftijd)

Wanneer gebruik ik dit document?

  • U neemt een werknemer fulltime in dienst, die u een contract aan wil bieden van 6 maanden of korter. U mag geen proeftijd toepassen.
  • U neemt een werknemer fulltime in dienst, waarvan u van mening bent dat u geen proeftijd hoeft aan toe te passen/aan te bieden.
  • U heeft een werknemer in dienst die onder nieuwe voorwaarden (bijv. salariswijziging) een nieuw (fulltime) arbeidscontract aan wil bieden. Ter informatie: U mag alleen proeftijd toepassen op het moment dat u de werknemer in nieuw dienst neemt, daarna wordt u geacht de competenties van uw werknemer te kennen.
Prijs: € 25,- incl. BTW


Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
(Bijv. ADVADO B.V.)
Straat + huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
 
Gegevens werknemer
Geboortedatum werknemer
(DD-MM-JJJJ)
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
 
Dienstverbandgegevens
Ingangsdatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Duur contract (in maanden)
Einddatum contract
(DD-MM-JJJJ)
Tussentijdse opzegging
(Mits aangevinkt verschijnt er de volgende tekst: Deze overeenkomst is door beide partijen tussentijds opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.)
 
Details dienstverband
Aantal uren per week
Aantal dagen per week
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
 
Functie & Salaris
Functie
Bruto fulltimesalaris
Verlofuren op fulltimebasis
Pensioendeelname
(Vul "wel"of "niet" in)
CAO-deelname
(vul "wel" of "niet" in)
CAO
(Vul naam CAO in en zet vinkje aan indien u wel een CAO toepast)
 
Ondertekening
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)

Selecteer een ander document