Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (parttime zonder proeftijd)

Wanneer gebruik ik dit document?

  • U neemt een werknemer parttime in dienst, waarvan u van mening bent dat u geen proeftijd hoeft aan toe te passen/aan te bieden.
  • U heeft een werknemer in dienst die volgend op zijn contract(en) voor bepaalde tijd een (parttime) contract van onbepaalde tijd aangeboden krijgt.*
  • U heeft een werknemer in dienst die onder nieuwe voorwaarden (bijv. salariswijziging) een nieuw (parttime) arbeidscontract aan wil bieden. Ter informatie: U mag alleen proeftijd toepassen op het moment dat u de werknemer in nieuw dienst neemt, daarna wordt u geacht de competenties van uw werknemer te kennen.
* Deze situatie beschrijft de ketenregeling. Wilt u meer hierover weten? Klik hier!

Prijs: € 25,- incl. BTW

Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
(Bijv. ADVADO B.V.)
Straat + huisnummer
Postcode
Vestigingsplaats
 
Gegevens werknemer
Geboortedatum werknemer
(DD-MM-JJJJ)
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
 
Dienstverbandgegevens
Ingangsdatum contract
(DD-MM-JJJJ)
 
Details dienstverband
Aantal uren per week
Aantal dagen per week
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
 
Functie & Salaris
Functie
Bruto fulltimesalaris
Parttimepercentage
(Berekening: aantal uur per week / volledige arbeidsduur per week x 100%)
Bruto parttimesalaris
Verlofuren op fulltimebasis
Verlofuren op basis van parttimepercentage
Pensioendeelname
(Vul "wel"of "niet" in)
CAO-deelname
(vul "wel" of "niet" in)
CAO
(Vul naam CAO in en zet vinkje aan indien u wel een CAO toepast)
 
Ondertekening
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)

Selecteer een ander document