Autoreglement

Dit autoreglement treedt in werking op (datum):
Naam leasemaatschappij
Minimaal aantal zakelijke kilometers
Het normleasebedrag is gebaseerd op een .... (benzine of dieselauto)
Het normleasebedrag is gebaseerd op .... (aantal kilometer per jaar)
Looptijd van ....(maanden)
Normleasebedrag - functiecategorie 1 in euro's:
Normleasebedrag - functiecategorie 2 in euro's:
Normleasebedrag - functiecategorie 3 in euro's:
Normleasebedrag - functiecategorie 4 in euro's:
Indien de gebruikersovereenkomst binnen ....(aantal maanden) wordt beƫindigd betaalt hij een vergoeding voor de laadpaal
Vergoeding voor de laadpaal en de installatie rekensom: ... maanden uit dienst/aantal maanden x de kosten voor de laadpaal en installatie
Naam van de schadeverzekering
Telefoonnummer leasemaatschappij
Adres leasemaatschappij
Het eigen risico per schadegeval bedraagt EUR: .....
Bedrijfsnaam
(Bijv. ADVADO B.V.)
Naam werknemer
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)

Selecteer een ander document