Autoreglement

Wanneer gebruik ik dit document?

Wanneer een werknemer gebruik zal maken van een leaseauto en dit schriftelijk vastgelegd wenst te worden en aan welke regels er gehouden dient te worden. 

Prijs: € 40,- incl. BTW


 

Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
(Bijv. ADVADO B.V.)
 
Gegevens werknemer
Naam werknemer
 
Details dienstverband
Standplaats
(Plaats van werkzaamheden)
 
Leasegegevens
Naam leasemaatschappij
Dit autoreglement treedt in werking op (datum):
Het normleasebedrag is gebaseerd op een .... (benzine of dieselauto)
Het normleasebedrag is gebaseerd op .... (aantal kilometer per jaar)
Minimaal aantal zakelijke kilometers
Normleasebedrag - functiecategorie 1 in euro's:
Normleasebedrag - functiecategorie 2 in euro's:
Normleasebedrag - functiecategorie 3 in euro's:
Normleasebedrag - functiecategorie 4 in euro's:
Adres leasemaatschappij
Telefoonnummer leasemaatschappij
Indien de gebruikersovereenkomst binnen ....(aantal maanden) wordt beƫindigd betaalt hij een vergoeding voor de laadpaal
Vergoeding voor de laadpaal en de installatie rekensom: ... maanden uit dienst/aantal maanden x de kosten voor de laadpaal en installatie
Het eigen risico per schadegeval bedraagt EUR: .....
Naam van de schadeverzekering
Looptijd van ....(maanden)
 
Ondertekening
Datum ondertekening
(DD-MM-JJJJ)
Contactpersoon werkgever
(Bevoegd om arbeidscontract/brief te ondertekenen namens werkgever)

Selecteer een ander document