Bevestiging ouderschapsverlof

Adres werknemer
Postcode en woonplaats werknemer
(Geachte heer/mevrouw): achternaam
(Jij zult ouderschapsverlof opnemen in de periode van): datum x tot datum x
(Naar aanleiding van jouw verzoek d.d.): datum verzoek
Aantal ouderschapsverlof verdeeld over x aantal: maanden
Aantal ouderschapsverlof verdeeld over x aantal: jaren
Dagen waarop ouderschapsverlof wordt opgenomen
Ochtend/middag
Voor zover het ouderschapsverlof valt op een feestdag zal de verlofdag: wel/niet vervallen
Voor akkoord getekend op: datum te plaats
(Voor akkoord): naam werknemer
Naam werknemer
Aantal uren ouderschapsverlof (per week)
Maandag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Dinsdag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Woensdag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Donderdag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Vrijdag van (tijdstip) tot (tijdstip)
Plaats en datum
Naam ondertekenaar

Selecteer een ander document