Studieovereenkomst inclusief afspraak aftrek studiekosten van transitievergoeding

Wanneer gebruik ik dit document?

  • Uw werknemer volgt een studie die u als werkgever betaald;
  • Let op: zorg ervoor dat voor beide partijen én een buitenstaander (zoals bijvoorbeeld een rechter) duidelijk is om welke opleiding het gaat;
  • Let op: De kosten specificatie moet - in verband met de eventuele aftrek van de studiekosten van de transitievergoeding - aan de overeenkomst worden gehecht, anders zijn de afspraken niet geldig.
Prijs: € 25,- incl. BTW


Gegevens werkgever
Adres werkgever
Naam werkgever
naam vertegenwoordiger werkgever/naam werkgever
 
Gegevens werknemer
Naam werknemer
Geboortedatum werknemer
(DD-MM-JJJJ)
Adres werknemer
 
Overige gegevens studieovereenkomst
Soort: cursus, opleiding of studie
Ingangsdatum van de cursus, opleiding, studie:
De werkgever vergoed .......% van de studiekosten
Maximum bedrag wat betaald wordt aan de cursus, studie, opleiding:
Terugbetaling bedrag wat medewerker betaald wanneer de arbeidsovereenkomst stopt binnen 6 maanden:
Terugbetaling bedrag wat medewerker betaald wanneer de arbeidsovereenkomst stopt binnen 12 maanden:
Terugbetaling bedrag wat medewerker betaald wanneer de arbeidsovereenkomst stopt binnen 18 maanden:
Terugbetaling bedrag wat medewerker betaald wanneer de arbeidsovereenkomst stopt binnen 24 maanden:
Terugbetaling bedrag wat medewerker betaald wanneer de arbeidsovereenkomst stopt binnen 30 maanden:
Terugbetaling bedrag wat medewerker betaald wanneer de arbeidsovereenkomst stopt binnen 36 maanden:
Totale duur van de studie:
Aantal studieverlofuren per examen/tentamen
 
Ondertekening
Voor akkoord getekend op
(Datum en plaats invullen)

Selecteer een ander document